1 فوریه, 2014

توهین به بازاریاب!

توهین بزرگی است به یک بازاریاب که فقط برای او حقوق ثابت در نظر گرفته شود.بابک تاوااو
13 اکتبر, 2016

درمان بازاریاب خجالتی

یک بازاریاب لازم است که بتواند ارتباطات کلامی و غیرکلامی مناسبی داشته باشد ولی بسیار دیده شده است که که بازاریاب ها  در صحبت کردن و […]