12 دسامبر, 2012

زندگی ، یک بار امّا درست

چطور می شود یک بار ولی درست زندگی کرد؟ —————————————————– این مسئله را می توان  از سه جهت  بررسی کرد : ۱) همان کاری را انجام […]
22 دسامبر, 2012

سرفصل تحلیل رفتار متقابل (TA)

معرفی TA   یا تحلیل رفتار متقابل یک روش روانشناسی منظم است که به ما کمک می کند که دریابیم انسانها چگونه رفتار و عمل می کنند […]