27 نوامبر, 2013

برگزاری کارگاه معرفی تحلیل رفتار متقابل

مرکز ارتباط بهتر در روز پنجشنبه ، ۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲ بعد از ظهر شاهد برگزاری کارگاه معرفی تحلیل رفتار متقابل خواهد بود سخنران و مدرس این […]