6 آگوست, 2015

برنامه ریزی برای تغییرات آینده مشتریان

شعار “آینده نگر باش” خیلی شیک است ولی بهتر است یک بار هم شده در مورد اینکه باید به کجای آینده بنگریم دقت کنیم. برای مثال […]