15 اکتبر, 2016

چه زمانی مشتری و فروشنده هر دو راضی می شوند؟

چه زمانی مشتری و فروشنده هر دو راضی می شوند؟ شاید به راحتی بتوان گفت وقتی که بازی به صورت برد- برد پیش برود. ولی چه زمانی […]