10 اکتبر, 2015

جلوگیری از تبدیل تفکر به حسرت

رومن رولان دوست داشتنی من می گوید: “بیرون از عمل جز دروغ چیزی نیست تنها عمل است که دروغ نمی گوید مردم را اینجا، آنجا باید […]