13 سپتامبر, 2012

اگر پدر و مادرها می دانستند که تا چه میزان در فرزندانشان تاثیر دارند آگاهانه تر زندگی می کردند. بابک تاواتاو

اگر پدر و مادرها می دانستند که تا چه میزان در فرزندانشان تاثیر دارند آگاهانه تر زندگی می کردند. بابک تاواتاو  
25 نوامبر, 2012

چرخ زندگی تان خوب می چرخد یا بد؟ آرام است یا تند؟ – نویسنده بابک تاواتاو

آیا چرخ زندگی من خوب می چرخد ؟ این سئوالی است که هر چند یک بار از خود پرسیده ایم یا شاید سئوالی باشد که از […]
14 جولای, 2013

استفاده بی مورد از تنهایی

یکی از عواقب فشار های درون خانواده ،  عادت فرد به “استفاده بیش از اندازه از تنهایی” است. وقتی تنش های روحی و خشونت در یک […]