24 آگوست, 2016

مهمترین سوال یک فروشنده از خودش

چند روز پیش سوالی را در با این عنوان که “مهمترین سوال یک فروشنده از خودش بپرسد چیست؟” را در صفحه اینستاگرام خود مطرح نمودم جواب […]