21 دسامبر, 2011

دروغ هایی هست که …

دروغ هایی هست که به خیالمان به کسی ضرر نمی زند ، حق کسی را ضایع نمی کند ولی آنها را می گوییم چون می خواهیم […]
30 دسامبر, 2012

خشم سالم وحل مسئله در زمان حال- نویسنده: بابک تاواتاو

خشم سالم  باعث حل مسئله در زمان حال می شود.     خشمی سالم است که دو ویژگی داشته باشد: ۱- زمانش کوتاه باشد. ۲- به […]
2 مارس, 2013

خشم ، حس پرطرفدار

خشم زیاد ، غم زیاد ، اضطراب زیاد اضطراب تا جایی پیش می رود که انسان را از آینده نا امید می کند. غم ما را […]
27 مارس, 2013

غم سوالی است که جواب می خواهد

بسیاری آرامش داشتن را در نبود غم می دانیمبرای همین گاهی غم را به روشهای دیگری از بین می بریمکه تبدیل غم به خشم یکی از […]