24 فوریه, 2013

درمان تلخ

انسانهای دردمند معمولا در بهترین شرایط به دردها و زخم های خود می پردازند.و لی یادشان می رود که درد ها هم عوارضی دارند. فرسایش که […]