17 ژانویه, 2014

مهارت دوست داشتن

دوست داشتن مهارت است ، مهارت ها یادگرفتنی هستند.ما از رابطه پدر و مادرمان با یکدیگر ، رابطه خواهر و برادرهایمان با هم و با پدر […]