27 ژانویه, 2014

دوستان دوست داشتنی

دوست داشتنی ترین دوستانت کسانی هستند که کنار آنها زندگی کردن را یاد می گیری.بابک تاواتاو——————————-امروز غروب برای من بعد از سال ها امکان ذیدار گروهی […]