23 نوامبر, 2013

پتانسیل ترسیدن

  صبر داشتن از روی عقلانیت یک رنج کوتاه مدت است که در بلند مدت می تواند به احساس درونی و روابطمان کمک کند ولی همین […]