15 آگوست, 2014

مانند روز تولد غم

وقتی برای از بین بردن یا کنار آمدن با غم از خوشحالی کمک می گیرید در واقع غم را از بین نمی بریدغم ، جایی عمیق […]