23 مارس, 2013

ساعت تاو

سال جدید ، عادت های جدید سال جدید زمان خوبی است برای اینکه عادت های جدیدی در خودمان ایجاد کنیم. ساعت تاو همان ساعت ۲۰:۴۵ هست […]
2 آوریل, 2013

آنتی سرگردمی

در هر فرهنگی، یک سری عادت ها ، بهانه ها ، سنت ها وجود دارد. سنت هایی که سال ها و سال ها در یک زمان […]