31 می, 2013

عدالت دنیا

بر خلاف تمام جملات زیبای کتاب های ادبی برخلاف تمام فرمول هایی که خودمان بین خودمان قرار می گذاریم بر خلاف عدالتی که تصورش را می […]
31 می, 2013

عدالت دنیا

بر خلاف تمام جملات زیبای کتاب های ادبی برخلاف تمام فرمول هایی که خودمان بین خودمان قرار می گزاریم بر خلاف عدالتی که تصورش می کنیم […]