23 فوریه, 2016

تفاوت قهوه و چای در مذاکرات فروش

وقتی مهمانی را دعوت می کنم و برای او در یک قهوه جوش یک نفره، قهوه درست می کنم احساس توجه ویژه تری به او منتقل […]