5 ژوئن, 2015

مشتری و قوانین ما

قرار نیست وقتی قوانین یک کسب و کار نوشته می شود به خاطر یک یا چند مشتری آن را تغییر دهیم.انعطاف پذیری تعریف و جایگاه دارد.وقتی […]