29 ژانویه, 2014

تفکُر بازاریابی در موسیقی

خواننده ها کلی آهنگ آماده ارائه دارند ولی پخشش نمی کنند به خاطر اینکه شادمهر عقیلی عزیر کار جدیدش رو به اسم رابطه دیشب پخش کرد […]