28 ژانویه, 2024

مقاله بابک تاواتاو در روزنامه شرق با عنوان زالویی به نام کلاهبرداری پانزی

چهارشنبه ظهر جلوی دادسرا، چند‌صد نفر جمع شده بودند و در حمایت از فردی شعار می‌دادند: «کارآفرین نمونه آزاد باید گردد». شنبه (چند روز بعد‌) هزاران […]