22 آگوست, 2016

۵ عادت روزانه فروشنده های موفق

انسان های را از روی عادت های روزانه شان می توان شناخت، یک فروشنده موفق هم عادت های خاص خود را دارد مانند: ۱) گوش کردن […]
22 آگوست, 2016

فروشنده و اولین نه مشتری

نه یکی از آشناترین کلمانی که یک فروشنده می شنود نه است. برخی از نه شنیدن وحشت دارند و برخی دیگر تا آن را می شوند […]
23 آگوست, 2016

نظر مشتری چقدر مهم است؟

اصلی ترین هدف کسب و کارها فروش است ، آنها برای رسیدن به این هدف سعی می کنند از دید مشتری نگاه کنند تا نیازهای او […]
24 آگوست, 2016

مهمترین سوال یک فروشنده از خودش

چند روز پیش سوالی را در با این عنوان که “مهمترین سوال یک فروشنده از خودش بپرسد چیست؟” را در صفحه اینستاگرام خود مطرح نمودم جواب […]