24 آوریل, 2017

آنچه تاو از الکس فرگوسن یاد گرفت : ساختار سازی

من از بچگی عاشق تیم فوتبال منچستر یوتایتد بودم و این عشق فقط تا زمانی ادامه داشت که الکس فرگوسن، سرمربی افسانه ای این تیم بود،فرگوسن […]