14 مارس, 2016

نهایی سازی فروش به روش “تنها گذاشتن مشتری”

بسیاری از مشتری ها برای تصمیم گیری نیاز به زمان دارند، حتی اگر مطمئن باشند پیشنهاد شما عالی است باز هم نیاز دارند با معاون ، […]