14 اکتبر, 2012

دو راهی های غیر شرافتمندانه

صمیمیت واقعی تنها راه انسان های شریفی است که در موقعیت های غیر شرافتمندانه قرار گرفته اند. بابک تاواتاو   وقتی این جمله را بیان شود […]
12 دسامبر, 2012

زندگی ، یک بار امّا درست

چطور می شود یک بار ولی درست زندگی کرد؟ —————————————————– این مسئله را می توان  از سه جهت  بررسی کرد : ۱) همان کاری را انجام […]
22 دسامبر, 2012

سرفصل تحلیل رفتار متقابل (TA)

معرفی TA   یا تحلیل رفتار متقابل یک روش روانشناسی منظم است که به ما کمک می کند که دریابیم انسانها چگونه رفتار و عمل می کنند […]
26 دسامبر, 2012

نیازهای ما ، عیب های ما نیستند

شاید بتوان رفع نیازهای آدمی را یکی از اصلی ترین دلایل فعالیت ها ، چالش ها و بی تابی های او در زندگی دانست. نیاز داشتن […]