30 مارس, 2016

جایگاه مدل کارآفرینی امریکایی در ایران

مدل کارآفرینی در ایران بر اساس پول نقد و استفاده از ایده ها برای افزایش نقدینگی بنا شده است ولی مدل کارآفرینی امریکایی بر اساس ایده […]
24 آوریل, 2017

آنچه تاو از الکس فرگوسن یاد گرفت : ساختار سازی

من از بچگی عاشق تیم فوتبال منچستر یوتایتد بودم و این عشق فقط تا زمانی ادامه داشت که الکس فرگوسن، سرمربی افسانه ای این تیم بود،فرگوسن […]